Személyiségvizsgálatok és tesztek>
 

A sportriporter, műsorvezető és az újságíró mindig a figyelem középpontban van. Vagy személyesen, vagy hangjával, vagy írásaival.  Az emberek ősidők óta modellkövetők és legjelentősebb motivációjuk a kíváncsiság.  E kettősség teszi kiemelten fontossá a közvélemény előtt a népszerű riporter személyiségét, hiszen hangjával, mentalitásával, külsőségeivel és elsősorban személyiségével befolyásolhatja a közhangulatot. Következésképpen sokat árthat, de sokat is emelhetnek attitűdjei, külső és belső tulajdonságai önmagán. Egy felelősségteljes sportriporternek, újságírónak ismernie kell önmagát, tisztában kell lennie értékeivel, erősségeivel és természetesen gyengeségeivel. Személyiségvizsgálatainkkal ehhez kívánjuk őket elősegíteni.

SPORTRIPORTEREKNEK, MŰSORVEZETŐKNEK, ÚJSÁGÍRÓKNAK AJÁNLOTT SZEMÉLYISÉGVIZSGÁLÓ TESZTEK,  KÉRDŐÍVEK :

 • BFQ -  (Big Five kérdőív):   A személyiség mérésére kidolgozott átfogó önjellemző kérdőív, melynek alapját a személyiségkutatások eredményeként kibontakozó ötfaktoros személyiségmodell alkotja. A 132 tételből álló mérőeszköz a top-vezető alapvető érzelmi, interperszonális és motivációs jellegzetességeit méri és mutatja.

A vizsgálat dimenziói, területei a következők:

  •  energia,
  •  barátságosság,
  • lelkiismeretesség,
  • érzelmi stabilitás
  • nyitottság
 • EPQ - (Eysenck Personality Questionnaire) A teszt  a személyiségtesztek sorába tartozik, négy különböző dimenzió szempontjából  jellemzi a profi vezetőt, melyek a következők:
   • pszichoticizmus
   • extroverzió
   • neuroticizmus vagy emocionális labilitás
   • konformizmus.
 • CPI - (California Psychological Inventory) Kezdetben az amerikai hadsereg katonáinál, kiképzőinél és tábornokainál kezdték el használni. Az USA és Nyugat-Európa pszichológusai, sportpszichológusai közel 50 éve használják ezt a diagnosztizáló módszert.  A teszt segítségével a pszichológus általános képet kap a profi menedzser, vezető személyiségének 4 fő személyiség dimenziójáról:
   • teljesítménymotiváció
   • a személyes érdeklődés irányultsága
   • kiegyensúlyozottság - interperszonális hatékonyság
   • szocializáltság - felelősségérzet