Személyiségfejlesztő tréningek >
 

A nemzetközi tapasztalat azt mutatja, hogy a parasportolóknak - a sporttevékenységük mellett,  a civil életben - a társadalmi kirekesztettséggel is meg kell küzdeniük, boldogulásukat nehezíti másságuk. Sokuknak rendkívül nehéz az elhelyezkedés és vannak olyanok is akiknek soha nem volt munkájuk. Ezzel összefüggésben bizonyított, hogy sporttevékenységük csak akkor tud eredményes lenni, ha személyiségük kiegyensúlyozott. A személyiségfejlesztő tréningjeink nem lelki problémákat hivatottak orvosolni, hanem az egyén  meglévő személyiségét, pszichés tulajdonságait kívánjuk fejleszteni, hiszen a parasporthoz  erős egyéniség szükséges.

A személyiségfejlesztő tréning céljai:

  • a saját személyiség teljes ismerete, a személyiségjegyek feltárása
  • a parasportolók önértékelésének erősítése, fokozása
  • a győzniakarás megtanulása
  • eddigi kudarcaik feldolgozása, tapasztalatokká formálása
  • személyes és kapcsolati erőforrásaik feltérképezése, tudatosítása
  • kommunikációs, önérvényesítő ill. konfliktuskezelő képességeik fejlesztése
  • motivációjuk és elköteleződésük erősítése a sporthoz való viszonyukban
  • tolerancia erősítése, beilleszkedés segítése
  • alkalmazkodás és együttműködő készség fejlesztése

A PRASPORTOLÓKNAK AJÁNLOTT  SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ  TRÉNINGEINK
A tréningek teret adnak a belépő pszichológiai mérésére, önértékelési tesztek, kompetencia felmérések készítésére is.

A tréning során használt módszereink:
. strukturált helyzetgyakorlatok
. szituációs játékok,
. akaraterő fejlesztése, a győznitudás  tulajdonságainak fejlesztése
. csapat-és közösségépítő feladatok
. strukturált kommunikációs gyakorlatok
. személyközpontú megközelítés

Hasznosság
A tréning folyamán történő készségek, kompetenciák fejlesztése lehetővé teszi a parasportolók személyiségének erősítését, a magabiztosság és az önbizalom növelését. Ezzel eredményesebb lehet a sportteljesítményük.

A tréning időigénye, tagolása:
A tréning időtartama csoportonként 4-5 nap, 1 napos blokkokban, naponként 4 órában