Pszichés követelményrendszer ellenőrzése>
 

Egy vállalatnak - ha sikeres akar lenni - világosan kell látnia, hogy milyen egyén jellemzőkre van szüksége, a kívánt sikerkritériumok eléréséhez az adott munkakörben. Ez csak látszólag  egyszerű és kézenfekvő. A működő kiválasztási rendszerek gyengesége éppen ennek a fázisnak az elhanyagolásából következik. A köznapi gondolkodás összemosódik a képesség és a tényleges teljesítmény. Pl. ha két jelölt IQ-ja között különbséget állapítunk meg, akkor általában előnyben részesül a magasabb intelligenciával rendelkező. Csakhogy ez nem biztos, hogy jó döntés, ugyanis az adott munkakör betöltésére lehet hogy alkalmasabb az alacsonyabb IQ-val rendelkező, mert személyisége extrovertált és intrinzik motivációval rendelkezik és a team munkában erősebb.  Ne hamarkodjuk tehát el  a munkakör betöltését meghatározó személyes döntést. Bízzuk ezt szakemberre, aki   komplex módon vizsgálja a meglévő alkalmazottak és a  jelöltek pszichés képességeit, majd   ennek birtokában  segíti a vezetőt a döntésében.

AJÁNLOTT  PSZICHOLÓGIAI  TESZTJEINK

 1. RAVEN TESZT: régóta fontos szerepet játszik a nonverbális IQ mérésében. A teszt   az ún. eduktív gondolkodást vizsgálja.
 2. BIG FIVE QUESTIONNAIRE kérdőív (BFQ): a személyiség mérésére kidolgozott átfogó önjellemző kérdőív, melynek alapját a személyiségkutatások eredményeként kibontakozó ötfaktoros személyiségmodell alkotja. A 132 tételből álló mérőeszköz a személy alapvető érzelmi, interperszonális és motivációs jellegzetességeit méri. Dimenziói a következők: Energia, Barátságosság, Lelkiismeretesség, Érzelmi stabilitás és Nyitottság. Minden skála két további al skálára bomlik, amelyek a fő dimenziók
 3. Speciális motivációs kérdőív: elsősorban a személy az intrinzik (belső) és az extrinzik (külső) motiválhatóságát mutatja meg
 4. STATE-TRAIT ANGER EXPRESSION INVENTORY - 2 (STAXI-2): A mérőeszközt a harag és düh élményének, kifejezésének és kontrolljának mérésére fejlesztették ki. A kérdőív elkülöníti egymástól a frusztrációra válaszként adott düh átmeneti élményét és kifejezését
 5. CPI - (California Psychological Inventory) Kezdetben az amerikai hadsereg katonáinál kezdték és közel 50 éve használják, köztük előszeretettel, gyakorisággal az USA és a nyugat-európai élsportolóknál. A teszt segítségével a pszichológus általános képet kap a profi sportoló személyiségének 4 fő dimenziójáról:
  - teljesítménymotiváció
  - a személyes érdeklődés irányultsága
  - kiegyensúlyozottság - interperszonális hatékonyság
  - szocializáltság - felelősségérzet
 6. BIP:  a munkával kapcsolatos, a szakmai életben meghatározó személyiségvonásokat méri. A teszt kifejezetten munkahelyi személyzeti feladatok ellátására készült, mint pl. kiválasztás, tréning, coaching, általános felmérés, illetve karrier-tanácsadás.