Motiváció és elégedettség mérése, tesztelése>
 

A vállalat hatékony és sikeres működése érdekében, a  közös célok, értékrend kialakításához a vezetőnek információt  kell szereznie arról, hogy milyen az adott szervezet motivációs helyzete. Mivel elégedettek, a munkatársak és mivel nem.  Mivel lehet  tovább erősíteni, mivel elégedetlenek és min kell javítani. Ennek módja a motiváció és elégedettség mérése a munkahelyen:
A legtöbb információt az  egyéni motiváció mérés adja, amely képet nyújt az egyéni célok, vágyak természetéről.  További információkat ad  az egyes munkakörökbe való kiválasztáshoz, áthelyezéshez, illetve a fejlesztési és hosszabb távú karriertervekhez.

MÉRÉSEINK

I. EGYÉNI  MOTIVÁCIÓS  MÉRÉSEK:

  1. McClelland-féle TAT  teszt: ahol meghatározott képek alapján kell rövid történeteket írni, amelyek elemzéséből lehet a motivációs struktúrára következtetni.
  2. Super-féle munkaérték kérdőív:  A kérdőív 15 értékcsoportja, arra szolgál, hogy az egyén milyen értékek mentén érzi magát sikeresebbnek, elégedettebbnek magát a munkájában: Szellemi ösztönzés, munkateljesítmény, altruizmus, önérvényesítés, anyagi ellenszolgáltatás, kreativitás, társas kapcsolatok, munkához kapcsolódó biztonság, presztízs, irányítás, változatosság, esztétikum, függetlenség hierarchia, fizikai környezet.

II.  A SZERVEZET MOTIVÁCIÓJÁNAK, ELÉGEDETTSÉGÉNEK  MÉRÉSE

A munkaköri elégedettség vizsgálatok nem az egyes egyénekről, hanem inkább az egész szervezet motivációs állapotáról adnak átfogó képet. Az elégedettség mérése azért fontos, mert információkat szerezhetünk arról, hogy hol vannak a szervezetben problémás pontok, hiányosságok javításával a teljesítmény és az elkötelezettség növelhető, a fluktuáció, a hiányzások száma csökkenthető. Elégedettségvizsgálat legtöbbször kérdőíves formában történik.

  1. Index of organizational reactions: kérdőív 42 kérdéses, elégedettséget befolyásoló témacsoportjai amit vizsgál a következők: vezetés, azonosulás a vállalattal, a munka típusa, a munka mennyisége, munkatársak, fizikai körülmények, anyagi juttatások, karrier. Az egyes témacsoportokban 4-6 kérdést kell egy 5 fokú skálán értékelni az elégedettség szempontjából. A kérdéssor segítségével választ kapunk arra, hogy mely szükségletek állnak a vizsgált személy motivációinak hátterében, mely tényezők azok, amelyek teljesítmény elérésére ösztönzik. Más tesztekhez kapcsolódóan, összehasonlításként szokásos alkalmazni, mivel önmagában viszonylag kevés értelmezésre ad lehetőséget.