Győztes csapatépítő program >
 

Beszéljünk mindjárt a lényegről: a "győztes csapatok" sikerének alappillére: a tökéletes és kiszámítható menedzsment és a csapaton belüli értékrend, a sportolók, játékosok  közötti bizalomszint, az edző, az edzői team és egymás iránti feltétlen elkötelezettség.  A klubmenedzsment szereplői:

 

 

 • vezetőség, tulajdonosi kör
 • szponzorok, támogatók
 • szakmai team
 • csapat és a sportolók
 • szurkolók, baráti kör
 • médiumok

Az estek többségében a klubtulajdonos, vagy vezetőség csak kivételes alkalmakkor találkozik a csapattal, a sportolókkal. Leginkább az edzők töltik be a vezetők és a csapat közötti  közvetítést. Ugyan ez a helyzet a szurkolókkal  és a sportágak  egyéb  szereplőivel. Sajátságos világ ez, ahol a siker mindenki számára a legfontosabb, de az ehhez vezető utat csaknam mindenki másképp  járja.

A győztes csapatépítő programunkkal közelebb hozzuk egymáshoz, a sportegyesület, klub minden szereplőjét. Feltárjuk a korábbi feszültségek okait, segítünk a jobb, hatékonyabb kommunikációban.

A csapatépítő program építő kövei: 

 • A győzni tudó  csapatmenedzsment modellje ("egy a tábor, egy a zászló.")
 • Ismerjük meg és fogadjuk el egymás értékrendek és az egyéni felelősségét
 • Gyengeségek és erősségek feltárása
 • Nyitottság, bizalom mélyülése
 • Siker iránti nagyobb elköteleződés a csapatépítő program után

AMIT AJÁNLUNK

A győztes csapatépítő programjaink

 1. Csapatépítő tréning: A tréning során a klub tagjai megismerik egymás értékeit, erősségeit és gyengeségeit, A tréningen keresztül szembenéznek az egyesületen belüli esetleges konfliktusaikkal, hogy azokon túljutva - az eredményesség érdekében - egy mindenki számára megfelelő megoldás jöhessen létre.

Résztvevők:

  • a teljes csapat között
  • szakmai team között
  • klubvezetés között
  • szurkolók és a szakma között
  • sajtó és a klubvezetés között
 1. Kommunikációs tréning:  a klubbon belüli kommunikációs zavarokat hivatott megszűntetni, egyrészt  a verbálist, másrészt a nonverbálist. A kettő összhangja teremthet minőségi munkát, félreértést teljes mértékben nélkülöző párbeszédet.

Résztvevők:

  • a teljes sportközösség, klubtagok  között
  • szakma és a vezetők között
  • szakma és a csapat között
  • szurkolók és a vezetők között
 1. Konfliktuskezelő tréning A konfliktuskezelő tréning kifejezetten a klub konfliktusokat célozza: megpróbálja tisztázni a szembenálló felek érdekeit, hogy a kiváltó okok feltárásával egyéb lehetőségekre is rámutathasson, s az adott érdekellentétek ne a megszokott séma alapján érjenek  véget.

Résztvevők:

  • a teljes sportközösség, klubtagok  között
  • szakma és a vezetők között
  • szakma és a csapat között
  • szurkolók és a vezetők között
 1. Tárgyalástechnikai tréning: A tárgyalástechnikai tréning során a résztvevők olyan gyakorlati módszereket, technikákat sajátítanak el, amelyek elősegítik a partnerrel való együttműködést, illetve a szakmai és  üzleti tárgyalások sikerét.

 

Pl. játékos eladás és vásárlás,  szponzori, támogatói szerződés, marketing, új edző   szerződtetése, edző-vezető közötti tárgyalás.stb
Résztvevők:

  • szakmán belül
  • vezetésen belül
  • játékos, sportoló egyénileg
 1. Stresszkezelési tréning:  Az élsport minden szereplője, közreműködője állandó nyomás alatt van. Egy ponton túl azonban a stressz komoly gátló tényező, így kezelése létfontosságú. A stresszkezelési tréning segít az egyesület tagjainak, szereplőinek beazonosítani a rajtuk kiütköző stressztüneteket, hátterének feltárásával megszűntetni a kiváltó okokat, s relaxációs gyakorlatok megtanításával fenntartani az optimális állapotot.

Résztvevők:

  • a teljes sportközösség, klubtagok  között
  • szakma és a vezetők között
  • szakma és a csapat között
  • szurkolók és a vezetők között
 1. Személyiségfejlesztő tréning: A siker eléréséhez elengedhetetlen a lelki egyensúly megteremtése. Ehhez mindenekelőtt magát kell ismernie és elismernie az alkalmazottnak, megfelelő öntudat nélkül ugyanis csak sokkal kisebb mértékben képes saját belső erőit mozgósítani. Erre készít fel a személyiség fejlesztő tréning, amely személyes, kiscsoportos és csapatszintű is lehet.

Résztvevők:

  • edzők
  • vezetők
  • játékosok, sportoló