Menedzsment és személyzetfejlesztési audit>
 

A vállalati menedzsment az a tevékenység, amelyet egy vagy több személy végez a szervezet tevékenységeinek összehangolása vagy koordinálása céljából. Miután emberekről van szó (akik döntéseket hoznak, felelőségük van) megkerülhetetlen a személyes kvalitásuk, pszichés alkalmasságuk.

 

 

KIDOLGOZZUK, ELKÉSZÍTJÜK AZ ÖN CÉGE, VÁLLATA, VÁLLALKOZÁSA SZÁMÁRA

A menedzsment tevékenységének nagy részében információfeldolgozást valósít meg:

1. Elemzés: naprakész információk szerzése a szervezetről és környezetéről

    • a makro- és mikrokörnyezet állandó elemzése
    • rendszeres közvetlen, ill. közvetett kommunikáció az érintettekkel

2. Tervezés: a kapott információk feldolgozása, a felmerült problémák meghatározása és megoldása, és döntések meghozása; a döntések hatékonysága növelhető például

3. Megvalósítás: a döntések végrehajtása (erőforrások biztosítása és a tervezett tevékenységek végrehajtása); a végrehajtás hatékonysága növelhető például

  • a vállalati információrendszer folyamatos fejlesztésével (hogy a megfelelő információk mindig rendelkezésre álljanak)
  • a dolgozók képzésével

4. Hasznosítás: a végrehajtott döntések meghatározott termékeket állítanak elő vagy   szolgáltatásokat valósítanak meg; a szervezet ezek értékesítésével termeli ki azokat az erőforrásokat, amelyek a jövőbeli működéshez szükségesek

5. Követés: a döntések végrehajtásának és az értékesítés alakulásának folyamatos nyomon követés