Szociometria >
 

Minden  tanár, osztályfőnök, kollégiumi nevelő kíváncsi a osztálya, csoportja  belső kapcsolatrendszerére, a társas kapcsolatok szemléletes térképére.

 

 

 

 

Az osztály, csoport szociometria  segítségével közel 20 féle szociometriai mutatót kap az edző kézhez, melynek értelmezését szöveges magyarázattal is  segítjük. A szociometria által szolgáltatott eredmények - a gyakorló pedagógus, nevelő számára - feltárják és leegyszerűsítik a csoportfejlesztés bonyolult előkészítő folyamatát. feltárják a belső kapcsolatrendszereket, feszültségeket, klikkeket,  felszínre hozzák a visszahúzó, bomlasztó közösségeket és kimutatják a húzóerőket, a tanár támaszait.
A  szociometria segítségével könnyen és gyorsan kaphat információt a vizsgált csapat:

  • társas helyzetéről
  • esetleges klikkesedésekről
  • csoporton belüli ellentétekről
  • a csoport irányító központjáról
  • a központ által befolyásolt övezetről
  • az információáramlás lehetséges útjairól
  • társas szerepekről
  • csoportkohézióról
  • nemek közti kapcsolatokról
  • a csoportlégkörről

Az értékek vizsgálata során kapott eredmények segítségével számos igen fontos további következtetés vonható le a közösségről, az abban jelentőséggel vagy szereppel bíró tanulókról. A kapott eredmények számos közösségi mutató számításánál nyújtanak segítséget a tanárnak, osztályfőnöknek, kollégiumi nevelőnek, melyek segítségével a közösség szerkezete jellemezhető.
A számított mutatók hosszú távú monitorozásával, meghatározott időszakonkénti                (negyedévente ajánlott megismételni a szociometriát) mérésével figyelemmel kísérhetjük az általunk fejlesztett csoport, közösség, osztály  fejlődését.

A mérés időtartama:
Tapasztalataink alapján egyetlen óra bőségesen elegendő a mérőlapok kitöltésére.  Ezt követően a pszichológus egy szoftver segítségével kiértékeli az eredményeket, melyet a tanár és a pszichológus közötti személyes szakmai értékelő konzultáció követ.