Motivációs vizsgálatok, tesztek>
 
 • Speciális motivációs kérdőív: elsősorban a sportoló az intrinzik (belső) és az extrinzik (külső) motiválhatóságát mutatja meg
 • BFQ - (Big Five Kérdőív): A személyiség mérésére kidolgozott átfogó önjellemző kérdőív, melynek alapját a személyiségkutatások eredményeként kibontakozó ötfaktoros személyiségmodell alkotja. A 132 tételből álló mérőeszköz a személy alapvető érzelmi, interperszonális és motivációs jellegzetességeit méri.
  Dimenziói a következők:
  1. energia,
  2. barátságosság,
  3. lelkiismeretesség,
  4. érzelmi stabilitás
  5. nyitottság
 • EPQ - (Eysenck Personality Questionnaire) A teszt a személyiségtesztek sorába tartozik, négy különböző dimenzió szempontjából jellemzi a vizsgálati személyt, melyek a következők:
  1. pszichoticizmus
  2. extroverzió
  3. neuroticizmus vagy emocionális labilitás
  4. konformizmus.
 • CPI - (California Psychological Inventory) Kezdetben az amerikai hadsereg katonáinál kezdték és közel 50 éve használják, köztük előszeretettel, gyakorisággal az USA és a nyugat-európai élsportolóknál. A teszt segítségével a pszichológus általános képet kap a profi sportoló személyiségének 4 fő dimenziójáról:
  1. teljesítménymotiváció
  2. a személyes érdeklődés irányultsága
  3. kiegyensúlyozottság - interperszonális hatékonyság
  4. szocializáltság - felelősségérzet