Kreativitás és IQ >
 

A sportriporterek, műsorvezetők, újságírók világában a gyorsan változó körülmények, fordulatok, reflexiók mindennaposak. Egy-egy beszélgetést tudni kell irányítani, de még a kérdésfeltevés sem mindegy, hogy milyen. Ismerni kell a konfliktuskezelést, és nem feledkezhetnek meg ebben a szakmában dolgozók nem feledkezhetnek meg az empátiáról. Valljuk be, hogy egy-egy riport, újságcikk döntően befolyásolja a közvéleményt.
A kreatív egyének közös jellemzői: pl. a környezet ingereire való szokatlan érzékenység, önálló gondolkodás, nonkonform viselkedés, kitartás a feladatokban, kedvelik az ötletek gyártását, gyakran humorérzékkel is rendelkeznek. Mindehhez felkészültség intelligencia és nagyfokú kreativitás szükséges. Míg az intelligencia inkább a konvergens gondolkodáshoz, addig a kreativitás a divergens gondolkodáshoz kapcsolódik.

FELTÉTELEZVE  A SPORTÚJSÁGÍRÓ SZAKMÁBAN DOLGOZÓK INTELLIGENCIÓJÁT  JAVASOLJUK  EGY  ÁLTALÁNOS  IQ TESZTET  ÉS  A MAGASBB SZINTŰ KREATIVITÁSRA  FELKÉSZÍTŐ  KONZULTÁCIÓT

I. IQ tesztek: a konkrét, mérhető készségeket vizsgálják pl. intellektuális színvonal, figyelem-koncentráció.

  1. IST2000-R (Intelligencia struktúra teszt) Az intelligencia struktúra feltárásának átfogó mérőeszköze A mérőeszköz a "fluid" intelligencia mellett a "kristályos" intelligenciát is felmérő, tágabb tartományú intelligenciateszt. Az IST-2000R alapmodulja az általános kognitív képességek széles körben elfogadott 3 komponensét tárja fel: Verbális, Numerikus és Figurális.
  2. MAWI (Intelligencia-teszt) a legnépszerűbb IQ teszt,  az általános intelligenciát méri
  3. IST (Amthauer-féle Intelligencia Struktúra Tesztet)  az általános intelligencia-színvonal mellett részletes és átfogó intelligenciaprofilt is mér, amely  az intelligencia részterületeinek és összetevőinek értékeléséhez ad támpontot. 

II. Kreativitás szintjét elősegítő konzultáció

  • expresszív kreativitás szintje a spontaneitás és a szabadság minőségei a meghatározóak.
  • produktív kreativitás szintje: e szinten elkezd a spontaneitás és a szabadság háttérbe szorulni, és az ember a realitással, kezdi összemérni az erejét.

 
Ajánlott fejlesztési területek:
1. Szenzitiváló képesség
2. Fluencia (könnyedség):
3. Originalitás (eredetiség):
4. Flexibilitás (rugalmasság)
5. Szintetizáló képesség
6. Elaboráció (kidolgozottság):
7. Analizáló képesség
8. Redefiniálás (újradefiniálás):
9. Komplexitási képesség
10. Értékelési képesség