Személyiségvizsgálatok és tesztek >
 

A kő kemény professzionális sportvilágban, a profi egyesület legnagyobb és leghitelesebb értéke maga a piacképes élsportoló. A piacképes játékos(ok)  mindent elmond a clubról. Szakmaiságát, értékét, nívóját és elsősorban a szakmai és üzleti menedzsmentjét. E mögött - komoly munka és szakmaisággal rendelkező - üzleti, vezetői attitűddel rendelkező profi  klubmenedzserek, vezetők, ügyvezetők állnak. 

 

Természetesen ők maguk is emberek, véleménnyel, elképzeléssel, kreatív gondolatokkal, megküzdési stratégiákkal, elhárítási mechanizmusokkal és önálló személyiséggel rendelkeznek.
Egy profi vezetőnek ismernie kell önmagát, tisztában kell lennie értékeivel, erősségeivel és természetesen gyengeségeivel. Személyiségvizsgálatainkkal ehhez  kívánjuk őket elősegíteni.

SPORTEDZŐKNEK, VEZETŐKNEK AJÁNLOTT TESZTEK,  KÉRDŐÍVEK :

 • BFQ -  (Big Five kérdőív):   A személyiség mérésére kidolgozott átfogó önjellemző kérdőív, melynek alapját a személyiségkutatások eredményeként kibontakozó ötfaktoros személyiségmodell alkotja. A 132 tételből álló mérőeszköz a top-vezető alapvető érzelmi, interperszonális és motivációs jellegzetességeit méri és mutatja.

A vizsgálat dimenziói, területei a következők:

  •  energia,
  •  barátságosság,
  • lelkiismeretesség,
  • érzelmi stabilitás
  • nyitottság
 • EPQ- (Eysenck Personality Questionnaire) A teszt  a személyiségtesztek sorába tartozik, négy különböző dimenzió szempontjából  jellemzi a profi vezetőt, melyek a következők:
   • pszichoticizmus
   • extroverzió
   • neuroticizmus vagy emocionális labilitás
   • konformizmus.
 • CPI - (California Psychological Inventory) Kezdetben az amerikai hadsereg katonáinál, kiképzőinél és tábornokainál kezdték el használni. Az USA és Nyugat-Európa pszichológusai, sportpszichológusai közel 50 éve használják ezt a diagnosztizáló módszert.  A teszt segítségével a pszichológus általános képet kap a profi menedzser, vezető személyiségének 4 fő személyiség dimenziójáról:
  • teljesítménymotiváció
  • a személyes érdeklődés irányultsága
  • kiegyensúlyozottság - interperszonális hatékonyság
  • szocializáltság - felelősségérzet