Személyiség és motivációs vizsgálat >
 

A profi edző személyiségének alapja: Ismerd önmagad!
(Pat Bonner)


A profi edző szakmai felkészültsége meghatározó jelentőségű. Még ennél is fontosabb a személyisége és az ebből fakadó kisugárzása, aurája. Csapattal, vagy egyéni sportolókkal foglalkozó top edző motivációs bázisának az alapja: játék az érzelmekkel. Aki nem tud motiválni az elveszett. Érdemes tehát az edzőnek először tisztában lenni önmagával, megismerni saját személyiségét.

A sportpszichológus különböző tesztekkel feltárhatja ezeket a személyes edzői tulajdonságokat:

AZ EDZŐKNEK AJÁNLOTT TESZTEK, KÉRDŐÍVEK :

- Motivációs interjú: ez a módszer az edző létező belső valódi motivációját próbálja előcsalogatni, arra apellál, hogy az illető maga gyűjtse össze a változás melletti érveket, és hozza meg a döntését.

- Speciális motivációs kérdőív: elsősorban az edző az intrinzik (belső) és az extrinzik (külső) motiválhatóságát vizsgáljuk meg

- BFQ - (Big Five kérdőív): A személyiség mérésére kidolgozott átfogó önjellemző kérdőív, melynek alapját a személyiségkutatások eredményeként kibontakozó ötfaktoros személyiségmodell alkotja. A 132 tételből álló mérőeszköz az edző alapvető érzelmi, interperszonális és motivációs jellegzetességeit méri.

Dimenziói a következők:
- energia,
- barátságosság,
- lelkiismeretesség,
- érzelmi stabilitás
- nyitottság

- EPQ - (Eysenck Personality Questionnaire) A teszt a személyiségtesztek sorába tartozik, négy különböző dimenzió szempontjából jellemzi az edzőt, melyek a következők:

- pszichoticizmus
- extroverzió
- neuroticizmus vagy emocionális labilitás
- konformizmus.

- CPI - (California Psychological Inventory) Kezdetben az amerikai hadsereg katonáinál kezdték és közel 50 éve használják, köztük előszeretettel, gyakorisággal az USA és a nyugat-európai élsportolóknál, edzőknél. A teszt segítségével a pszichológus általános képet kap a profi sportoló személyiségének 4 fő dimenziójáról:
- teljesítménymotiváció
- a személyes érdeklődés irányultsága
- kiegyensúlyozottság - interperszonális hatékonyság
- szocializáltság - felelősségérzet