Amatőr sport pszichológiája
Sport

" A sport megtanít becsületesen győzni, vagy emelt fővel veszíteni.
A sport tehát mindenre megtanít. "
(Hemingway)

A sport meghatározott célú mindennapos tevékenység, a mindennapoktól különböző környezetben; célja a testedzés, versenyzés, a szórakozás, eredmény elérése, a képességek fejlesztése vagy ezeknek kombinációja. A kitűzött cél határozza meg a sport jellegét, a sportoló (vagy csapat) képességei és bátorsága mellett.

 

 

A sport 1997-ig a meghatározott szabályok szerint időtöltésként vagy versenyszerűen végzett, testgyakorlatokra épülő tevékenységet jelentette. Az 1997-es Európai Sport Charta 2. cikkelye már így fogalmaz: A sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként vagy szervezett formában a fizikai és szellemi erőnlét fejlesztését szolgálja, társadalmi kapcsolatok teremtése, vagy különböző szintű versenyeken eredmények elérése céljából. A sport keletkezését illetően történelmi, mai megjelenését tekintve társadalmi jelenség, a testkultúra része.


Területei, gyakorlóinak kora és tevékenysége szerint, de alapvetően a sportot űzők célja szerint találkozunk:

- iskolai sport
- diáksport
- gyereksport
- munkahelyi sport
- családi sport
- idősek sportja
- szünidei sport
- sportidegenforgalom
- fogyatékosok sportja
- egészségsport
- szabadidősport
- rekreációs sport
- versenysport
- élsport elnevezéssel
- professzionális sport