IQ és teljesítménytesztek >
 

Egy  élvonalbeli  klub, egyesület  működtetése  felkészült apparátust igényel. Ezen áll, vagy bukik a klub működése. Az adott feladatra a legalkalmasabb munkatárs kiválasztása döntő tényező, de a megörökölt  kollégák  képességeinek tesztelése  is kulcskérdés.
A klub vezetés  személyzeti  marketingje  kettős célt foglal magában. Egyrészt az új munkatársak, pályázók  alkalmasságát célozza. Másrészt az állományban lévő  kollégák képességeit, teljesítményét kontrollálja. 

 

A  KETTŐS CÉL ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN  AJÁLOTT  IQ,  TELJESÍTMÉYN ÉS MUNKALAKALMASSÁGI  VIZSGÁLATAINK
I. SZEMÉLYISÉGTESZTEK: a jelöltek emberi tulajdonságait. A személyiségtesztek kérdései kifejezetten a jellem megfejtésére irányulnak: az adott jelölt hogyan gondolkodik, viselkedik megszokott vagy éppen idegen környezetében, milyen fejlett az érzelmi világa, s egyáltalán milyen erők mozgatják cselekedeteit, milyen munka-motivációkkal rendelkezik

1. BIP (Bochum munkahelyi személyiség kérdőív) az egyik legnépszerűbb személyiség-kérdőív Németországban és Európában A  munkával kapcsolatos, a szakmai életben meghatározó személyiségvonásokat méri. A teszt kifejezetten munkahelyi személyzeti feladatok ellátására készült, mint pl. kiválasztás, tréning, coaching, általános felmérés, illetve karrier-tanácsadás.

2. CPI - (California Psychological Inventory) Kezdetben az amerikai hadsereg katonáinál kezdték és közel 50 éve használják, köztük előszeretettel, gyakorisággal az USA és a nyugat-európai  élsportolóknál, edzőknél.  A teszt segítségével a pszichológus általános képet kap a profi sportoló személyiségének 4 fő dimenziójáról:

  • teljesítménymotiváció
  • a személyes érdeklődés irányultsága
  • kiegyensúlyozottság - interperszonális hatékonyság
  • szocializáltság - felelősségérzet

3. EPQ - (Eysenck Personality Questionnaire) A teszt a személyiségtesztek sorába tartozik, négy különböző dimenzió szempontjából jellemzi az edzőt, melyek a következők:
pszichoticizmus
extroverzió
neuroticizmus vagy emocionális labilitás
konformizmus.

4. BFQ -  (Big Five kérdőív):   A személyiség mérésére kidolgozott átfogó önjellemző kérdőív, melynek alapját a személyiségkutatások eredményeként kibontakozó ötfaktoros személyiségmodell alkotja. A 132 tételből álló mérőeszköz az edző alapvető érzelmi, interperszonális és motivációs jellegzetességeit méri.

Dimenziói a következők:

  •  energia,
  •  barátságosság,
  • lelkiismeretesség,
  • érzelmi stabilitás
  • nyitottság

II. TELJESÍTMÉNYTESZTEK: a konkrét, mérhető készségeket vizsgálják pl. intellektuális színvonal, figyelem-koncentráció.

 1. IST2000-R (Intelligencia struktúra teszt) Az intelligencia struktúra feltárásának átfogó mérőeszköze A mérőeszköz a "fluid" intelligencia mellett a "kristályos" intelligenciát is felmérő, tágabb tartományú intelligenciateszt. Az IST-2000R alapmodulja az általános kognitív képességek széles körben elfogadott 3 komponensét tárja fel: Verbális, Numerikus és Figurális.
 2. MAWI (Intelligencia-teszt) a legnépszerűbb IQ teszt,  az általános intelligenciát méri
 3. IST (Amthauer-féle Intelligencia Struktúra Tesztet)  az általános intelligencia-színvonal mellett részletes és átfogó intelligenciaprofilt is mér, amely  az intelligencia részterületeinek és összetevőinek értékeléséhez ad támpontot.