Munkaalkalmasság vizsgálatok és tesztek>
 

A vállalti személyzeti marketing kettős célt foglal magában. Egyrészt az új munkatársak, pályázók alkalmasságát vizsgálja. Másrészt az állományban lévő kollégák munkaalkalmasságát kontrollálja. 

A MUNKAALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOKHOZ KÉTFÉLE TESZT TÍPUST AJÁNLUNK
I. SZEMÉLYISÉGTESZTEK: a jelöltek emberi tulajdonságait. A személyiségtesztek kérdései kifejezetten a jellem megfejtésére irányulnak: az adott jelölt hogyan gondolkodik, viselkedik megszokott vagy éppen idegen környezetében, milyen fejlett az érzelmi világa, s egyáltalán milyen erők mozgatják cselekedeteit, milyen munka-motivációkkal rendelkezik

 • BIP (Bochum munkahelyi személyiség kérdőív) az egyik legnépszerűbb személyiség-kérdőív Németországban és Európában A  munkával kapcsolatos, a szakmai életben meghatározó személyiségvonásokat méri. A teszt kifejezetten munkahelyi személyzeti feladatok ellátására készült, mint pl. kiválasztás, tréning, coaching, általános felmérés, illetve karrier-tanácsadás.
 • CPI - (California Psychological Inventory) Kezdetben az amerikai hadsereg katonáinál kezdték és közel 50 éve használják, köztük előszeretettel, gyakorisággal az USA és a nyugat-európai  élsportolóknál, edzőknél.  A teszt segítségével a pszichológus általános képet kap a profi sportoló személyiségének 4 fő dimenziójáról:
  • teljesítménymotiváció
  • a személyes érdeklődés irányultsága
  • kiegyensúlyozottság - interperszonális hatékonyság
  • szocializáltság - felelősségérzet
 • EPQ- (Eysenck Personality Questionnaire) A teszt  a személyiségtesztek sorába tartozik, négy különböző dimenzió szempontjából  jellemzi az edzőt, melyek a következők:
   • pszichoticizmus
   • extroverzió
   • neuroticizmus vagy emocionális labilitás
   • konformizmus.
 • BFQ -  (Big Five kérdőív):   A személyiség mérésére kidolgozott átfogó önjellemző kérdőív, melynek alapját a személyiségkutatások eredményeként kibontakozó ötfaktoros személyiségmodell alkotja. A 132 tételből álló mérőeszköz az edző alapvető érzelmi, interperszonális és motivációs jellegzetességeit méri.

Dimenziói a következők:

  •  energia,
  •  barátságosság,
  • lelkiismeretesség,
  • érzelmi stabilitás
  • nyitottság

II. TELJESÍTMÉNYTESZTEK: a konkrét, mérhető készségeket vizsgálják pl. intellektuális színvonal, figyelem-koncentráció.

    • IST2000-R (Intelligencia struktúra teszt) Az intelligencia struktúra feltárásának átfogó mérőeszköze A mérőeszköz a "fluid" intelligencia mellett a "kristályos" intelligenciát is felmérő, tágabb tartományú intelligenciateszt. Az IST-2000R alapmodulja az általános kognitív képességek széles körben elfogadott 3 komponensét tárja fel: Verbális, Numerikus és Figurális.
  • MAWI (Intelligencia-teszt) a legnépszerűbb IQ teszt,  az általános intelligenciát méri
  • IST (Amthauer-féle Intelligencia Struktúra Tesztet)  az általános intelligencia-színvonal mellett részletes és átfogó intelligenciaprofilt is mér, amely  az intelligencia részterületeinek és összetevőinek értékeléséhez ad támpontot.