Profi attitűd, személyiség és mentalitás fejlesztése
 

"Nem mindegy, hogy a vereségtől való félelem, vagy a győzelembe vetett hit visz ki a pályára."

A profi sportoló (egyéni és csapatsportoknál) alapvető feladata: a versenyeken, mérkőzéseken maximális erőbedobással küzdeni, játszani - másrészt minden edzésen kívüli eszközt - életvitel, pihenés, táplálkozás, egyéni-és társas kapcsolatok, regenerációs, rekreációs lehetőségek - felhasználni a legmagasabb szintű teljesítmény
elérése érdekében! Külön ki kell hangsúlyozni, hogy ezeken a területeken csak a speciális szakemberek (pl. életvitelnél, mentalitásnál sportpszichológus) tanácsait szabad felhasználnia!


 

A top sportolói személyiség intraindividuális struktúrájában meghatározó szerepe van a motiváló és értékelő rendszernek. Ezek a folyamatok, tulajdonságok adják az alapját a sportoló ösztönző bázisának, amely döntő szerepet játszik az egyén teljesítményében, mentalitásában.. Ennek részletes elemzése és a folyamatos fejlesztése elengedhetetlen, ha a sikeres alkotó és alakító tevékenység háttértényezőit keressük.

A eredményesség,a sikeresség alapja a sportolói attitűd (beállítódás), amely a sportág minden szegmensére értékelő jelleggel bír és érzelmi viszonyulást tükröz. Ennek kialakulása elsősorban függ:
- modellkövetéstől
- kondícionálástól (tanulás)
- genetikai, öröklött tényezőktől

A sportpszichológus feladata:
1. Diagnosztizálás: az attitűdvizsgálat, diagnosztizálás során felméri, hogy a sportolónak milyen a mentalitása és azt, hogy milyen minták, illetve motivációk -egyszóval attitűd - befolyásolják a sport és a sporton kívüli tevékenységét, életvitelét.
2. Fejlesztés: a sportpszichológus az alábbi személyiségjegyeket, mentalitási bázisokat fejleszti:
- realitásérzék
- győzniakarás
- belső kontroll és dialógus
- spontaneitás
- humorérzék
- szilárd szokások
- kreativitásra való törekvés
- motívum és viselkedésminta összhangja
- intimitásra törekvés
- interdependencia,
- sokoldalú érdeklődés
- kitágult idődimenzió