Amatőr sportvezető >
A  mosoly ereje a sportban - Baranya István pszichológus , UEFA 'Pro'

"Minden kivételes ajándék a mosoly, hiszen: nem kerül semmibe, de szívmelengető. Csak egy pillanatig él, de az emléke megmarad. Örömet szerez, és táplálja a jóindulatot. Kiváló ellenméreg irigység és rosszindulat ellen. Biztatást a csüggedőnek, erőt önt belé. Nem lehet megvenni, kölcsönkérni, ellopni, nem jelent földi javakat senkinek mindaddig, amíg önként és jó szívvel meg nem ajándékoznak vele. Ha valaki túl fáradt ahhoz, hogy rád mosolyogjon, nézz rá derűsen, mert senkinek sincs nagyobb szüksége a mosolyra, mint neki...... aki már nem tud mosolyogni!"
 (Carnegie, Dale)

bővebben >>>

Az érzelmek szerepe a sportban (I.) AMATŐRÖK - Baranya István pszichológus, UEFA 'Pro'

Az emberi cselekvés állandó kísérője az érzelem, emóció. Kísérő jelleg azt jelenti, hogy a megismerési folyamattól független érzelem nincs. Vagyis: a valóság nem közömbös számunkra. Amit érzünk, tapasztalunk szubjektív érzést vált ki belőlünk. Érzelmeink állandóan jelen vannak, ha másként nem, közérzet formájában. Vagyis olyankor is, ha ez nem tudatosul bennünk. Így nagymértékben befolyásolja a magatartását, teljesítményét eredményét az egyénnek.

bővebben >>>

Sporttal a gyermekszegénység ellen.

A statisztikai felmérés szerint a családok háromnegyedének egy váratlan kiadás megoldhatatlan anyagi terhet jelentene, de Magyarország kétharmadának elképzelhetetlen luxus lenne akár egy egyhetes nyaralás is. Magyarországon a gyerekek jelentős százaléka él olyan háztartásban, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el a segélyezési küszöböt, vagyis 25.800 forintot. (A képen Hegedűs Zsuzsa miniszterelnöki főtanácsadó és Baranya István UEFA 'Pro', pszichológus)

bővebben >>>

Az amatőr sportvezető megváltozott személyisége a rendszerváltás után

A rendszerváltás előtt az amatőr sportvilágot az állam által irányított  tömegesítés és a mozgalmak, akciókampányok  jelentették. Közülük a legismertebb az eredetileg Toldi Miklós, később Kilián György Testnevelés Mozgalom (KTM) névvel beiktatott kampány 1963 és 1970 között. Az Edzett Ifjúságért Tömegsportmozgalmat (EFTÖM) 1976-tól 1988-ig tudjuk követni. A rövidebb lélegzetűek közül meg kell említeni 1964 és 1969 között az Ifjúság a Szocializmusért kampány sportvonatkozásait; az 1970-re kiírt Felszabadulási Sport-jelvényszerző; az 1980. évi Aranyjelvényesek az Olimpiára és az 1984. évi Olimpiai Ötpróba nevű akciókat. Több országos szervezet (KISZ,  MHSZ,  SZOT,  TOT,  KISOSZ)  irányította, szervezte  ezeket a mozgalmakat. A jelvényszerző próbákat, programokat,  az országos sportigazgatási központ tömegszervezeti referensei dolgozták ki.

bővebben >>>