Outplacement (elbocsátás) pszichológiája >
 

"Bárki elbújhat. De szembenézni a dolgokkal, átrágni magad rajtuk, ez az, ami erőssé tesz."
Sarah Dessen

Ki a jó profi edző?  Meghatározható ez egyáltalán?  A nemzetközi gyakorlat szerint jól körülhatárolható ismérvei vannak a  "jó edzőnek".
Az egyik ilyen ismérv: ".aki hosszú időt tölt el egy csapatnál, egyesületnél, vagy hosszabb ideig foglalkozik egy  top sportolóval."
Gyakorta halljuk  azonban, hogy  szerződésének lejárta előtt kirúgják az edzőt. Számunkra most nem az a fontos, hogy miért ? Hanem az, hogy az edző hogyan éli ezt meg, hogyan tud ebből lelkileg továbblépni, megújulni,és milyen lehetőségei vannak a sportpszichológusnak abban, hogy  kezelni tudja ezeket a megpróbáltatásokat.

AZ EDZŐKNEK  AJÁNLOTT   INTERVENCIÓS  MÓDSZEREINK :

A sportpszichológusnak három lehetősége van:

 1. Előre felkészíteni az edzőt  az ilyen és ehhez hasonló megpróbáltatásokra:  az edzői  pálya elején a személyiségfejlesztő beszélgetésekkor, vagy az edzőképzés során   készíti fel a pszichológus az edzőt a profi edzősködéssel kapcsolatos  eseményekre, krízishelyzetekre, köztük az elbocsátás  pszichés problémáira.
 2. Megküzdési (Coping)  tanácsadás a selfet (ént)  fenyegető helyzetekkel szemben megküzdési stratégiákat alkalmazunk. azaz  az edzői  selfet(ént) fenyegető események negatív következményeinek csökkentésére irányuló erőfeszítést előkészítjük. tehát felkészítjük az edzőt az esetleges, vagy az aktuális, valós problémák, stressz helyzetek megoldásaira, amely két féle módon történik:
  • Ennek egyik formája az érzelemközpontú megküzdés, mikor elmenekülünk a fenyegetés elől. (pl. felmondás)
  • Más esetben azonban a problémaközpontú megküzdést választjuk, és szembeszállunk a fenyegetéssel. (pl. vállaljuk edzői döntéseinket)
 1. Krízisintervenció:  az elbocsátást követően az edzőt átsegíti a nehézségeken és új  pszichés dimenziókat nyit meg előtte
   • krízisinterjú
   • dinamikus gyors terápiák
   • kognitív viselkedésterápia