Motivációs kérdőívek, tesztek >
 

Tagozatos sportiskoláknak, sportosztályoknak, normál osztályközösségeknek, napközis-és kollégiumi csoportoknak az alábbi motivációs vizsgálatokat ajánljuk:

 1. Speciális motivációs kérdőív: elsősorban a sportoló az intrinzik (belső) és az extrinzik (külső) motiválhatóságát mutatja meg
 2. BFQ - (Big Five Kérdőív): A személyiség mérésére kidolgozott átfogó önjellemző kérdőív, melynek alapját a személyiségkutatások eredményeként kibontakozó ötfaktoros személyiségmodell alkotja. A 132 tételből álló mérőeszköz a személy alapvető érzelmi, interperszonális és motivációs jellegzetességeit méri.
  Dimenziói a következők:
  -  energia barátságosság,
  -  lelkiismeretesség,
  -  érzelmi stabilitás
  -  nyitottság
 3. EPQ - (Eysenck Personality Questionnaire) A teszt a személyiségtesztek sorába tartozik, négy különböző dimenzió szempontjából jellemzi a vizsgálati személyt, melyek a következők:
  - pszichoticizmus
  - extroverzió
  - neuroticizmus vagy emocionális labilitás
  - konformizmus.
 4. CPI - (California Psychological Inventory) Kezdetben az amerikai hadsereg katonáinál kezdték és közel 50 éve használják, köztük előszeretettel, gyakorisággal az USA és a nyugat-európai élsportolóknál. A teszt segítségével a pszichológus általános képet kap az egyén személyiségének 4 fő dimenziójáról:
  - teljesítménymotiváció
  - a személyes érdeklődés irányultsága
  - kiegyensúlyozottság - interperszonális hatékonyság
  - szocializáltság - felelősségérzet