Csapat szociometria >
 

Minden edző kíváncsi a csapata belső kapcsolatrendszerére, a társas kapcsolatok szemléletes térképére.

SZOLGÁLTATÁSUNKAT  ELSŐSORBAN A CSAPATSPORTÁGAKBAN  TEVÉKENYKEDŐ  EDZŐKNEK   AJÁNLJUK  

A csapat szociometria segítségével közel 20 féle szociometriai mutatót kap az edző kézhez, melynek értelmezését szöveges magyarázattal is segítjük. A csapat szociometria által szolgáltatott eredmények - a gyakorló edző számára - feltárják és leegyszerűsítik a csapatfejlesztés bonyolult előkészítő folyamatát. Feltárják a belső kapcsolatrendszereket, feszültségeket, klikkeket, felszínre hozzák a visszahúzó, bomlasztó közösségeket és kimutatják a húzóerőket, az edző támaszait.
A csapat szociometria segítségével könnyen és gyorsan kaphat információt a vizsgált csapat:

  • társas helyzetéről
  • esetleges klikkesedésekről
  • csoporton belüli ellentétekről
  • a csoport irányító központjáról
  • a központ által befolyásolt övezetről
  • az információáramlás lehetséges útjairól
  • társas szerepekről
  • csoportkohézióról
  • nemek közti kapcsolatokról
  • a csoportlégkörről

Az értékek vizsgálata során kapott eredmények segítségével számos igen fontos további következtetés vonható le a csapatról, az abban jelentőséggel vagy szereppel bíró játékosokról. A kapott eredmények számos közösségi mutató számításánál nyújtanak segítséget az edzőnek, melyek segítségével a csapat szerkezete jellemezhető.
A számított mutatók hosszú távú monitorozásával, meghatározott időszakonkénti                (negyedévente ajánlott megismételni a szociometriát) mérésével figyelemmel kísérhetjük az általunk fejlesztett csapat fejlődését.
A mérés időtartama:
Tapasztalataink alapján egyetlen óra bőségesen elegendő a mérőlapok kitöltésére.  Ezt követően a pszichológus egy szoftver segítségével kiértékeli az eredményeket, melyet az edző és a pszichológus közötti személyes szakmai értékelő konzultáció követ.