Edzők, sportolók teljes körű személyiségvizsgálata >
 

Megrendelés esetén  cégünk  elvégzi  az egyesület, csapat, sportközösség  minden személyére (edző, sportoló, vezető) kiterjedő személyiségvizsgálatát.

A személyiségkép készítése esetén az elemzés kiterjed a személyiség minden területére:
- Személyiség (jellem, karakter, arausal, reputáció, attitűd, kogniciók, mentalitás.stb)
- Életvitel, bioritmus, táplálkozás
- Motiválhatóság, győzniakarás képessége
- Élettani pszicho-fiziológiai tulajdonságok
- Kommunikációs képességek
- Társas facilitás (hatás)
A vizsgálat menete:

  1. A sportpszichológus és a sportoló közötti beszélgetéssel (elő interjú) kezdődik
  2. Tesztek kitöltésével és értékelésével folytatódik.

Legjellemzőbb tesztek, kérdőívek:
- BFQ - (Big Five Kérdőív)
- MMPI - (Minnesota Multiphasic Personality Inventory)
- Rorschach-teszt
- EPQ - (Eysenck Personality Questionnaire)
- CPI - (California Psychological Inventory)

  1. Tesztek értékelése után pszicho-fiziológiai vizsgálatokra kerül sor (szívfrekvencia, bőrreakció, EDA elektrodermális aktivitás, vérnyomás stb. mérése)
  2. A vizsgálatok és azok értékelése után konzultációra kerül sor, ahol a pszichológus megbeszéli a tapasztaltakat, személyiségképét, annak pszichés jellemzőit a sportolóval.

Ezt követően döntenek a folytatásról, amely szükség szerint, vagy a célokat illetően lehet:
- rendszeres, időszakonkénti motivációs beszélgetés
- krízisintervenció
- későbbi időpontban egy újabb személyiségvizsgálat
- terápia (problémák esetén)