Utánpótlás és gyermeksport pszichológiája >

Példa egy 16 éves utánpótláskorú labdarúgók személyiségprofiljának mérésére, kiértékelése.  A Big Five Questionnaire - Children (BFQ-C) teszt  - Baranya István pszichológus, UEFA 'Pro'

Az olasz pszichológus Gian-Vittorio Caprara és munkatársai által kifejlesztett Big Five Kérdőív (BFQ) a személyiség átfogó felmérésére kidolgozott teszt. Ennek gyermek- és serdülőkorúak személyiségjellemzőinek mérésére kidolgozott változata a Big Five Questionnaire - Children (BFQ-C ), amely 65 tételből álló kérdőív. A sportpszichológiával foglalkozó szakértők szerint az egyik legnépszerűbb és legsokoldalúbban felhasználható modell.

ELMÉLETI HÁTTÉR

A kérdőív dimenziói a BFQ-nál ismertetett faktorokkal azonosak: Energia, Barátságosság, Lelkiismeretesség, Érzelmi stabilitás és Nyitottság. A gyermekek számára megfogalmazott állítások kiváló lehetőséget teremtenek a 8-16 éves fiatalok legfontosabb vonásainak és problémáinak feltárására, mint például az iskolai előmenetelt meghatározó motivációk, a kreativitás és az intellektuális nyitottság, az érzelmek és az indulatok szabályozásának képessége, a szociális kapcsolatteremtő és szervező készségek, valamint érzelmi- és magatartás-problémák (pl. szorongás, visszahúzódás, alkalmazkodási zavarok). A BFQ-C segítségével lehetővé válik a különleges adottságok és problémák korai felismerése is, ami kiindulópontot jelenthet a tehetséggondozás és a prevenciós munka számára. Külön kérdőívek állnak rendelkezésre a 8-10 évesek, illetve a 11-16 évesek számára A mérőeszköz számítógépes program segítségével a legcélszerűbb kiértékelni.

A VIZSGÁLAT MENETE

1. Anamnézis: Az anamnézis (görögül: anamnesis, jelentése vizsgálati előzmény, betegség esetén kórelőzmény), a pszichológiai vizsgálat alappillére. Az anamnézis, a teszt felvételével indul minden pszichológus-sportoló kapcsolat. Ezért fontos, hogy ennek felvétele lehetőleg kellemes, barátságos körülmények között történjen, és ténylegesen kialakuljon a pszichológus és a sportoló között a bizalmi kapcsolat. Sokszor azért is fontos ez, mert a sportoló esetleg nem érti pontosan, hogy miért is kell neki teszteket kitölteni, vagy mit kérdeznek tőle, vagy bizonyos dolgokat elhallgat, szemérmesség, vagy egyéb szempontok miatt, tehát nagyon lényeges a tapintatos, megértő "kikérdezés" a pszichológus részéről.

2. Tesztfelvétel: Önkitöltő, egyéni tesztről van szó. Egy időben , akár többen is kitölthetik a tesztet, de természetesen mindenki a sajátját. Ehhez csupán egy csendes helyiségre, asztalra, székre, írószerszámra van szükség. A pszichológus a kitöltés előtt elmondja a tesztfelvétel menetét, kiosztja a lapokat, majd a nyugalmat, csendet biztosítva indítja. A teszt nincs időhöz kötve, aki végzett vele leadja, majd távozik.

3. Kiértékelés, pszichológiai státusz: Miután egyéni tesztről van szó, a kiértékelése is egyéni.
Jelen estben egy kiértékelő szoftver segítségével végeztük ezt el. A kiértékelés grafikus, amely szemléletesen mutatja a fő dimenziókat (T értékek), de ehhez részletes írásos személyiségprofil is tartozik. A kiértékelés után a pszichológus külön megbeszéli a mért értékeket a sportolóval (hozzáadott érté), majd az edzővel is. A pszichológusi szakmai protokoll szerint egy teszt személyi vonatkozása titkos és bizalomra épül. Következésképpen közzététele mások számára tilos, csak az érintettek (sportoló és edző) számára hozzáférhető.

ÉLŐ PÉLDA KIÉRTÉKELÉSHEZ, PSZICHOLÓGIAI STÁTUSZHOZ

1. Anamnézis

A vizsgált személy (BP) 16 éves fiú, aki két éve tagja egy "elit" magyarországi labdarúgó akadémiának. Csapatában meghatározó húzóember. Többször volt korosztályos válogatott, ahol biztos pont. Az akadémia tagsága óta kollégista, mivel vidéki. Elmondás szerint jól bírja a kollégiumot, kezdettől ugyanazon társaival lakik egy szobában. Korábban odahaza jó tanuló volt, jelenlegi tanulmányi átlaga 4,4. Profi labdarúgó akar lenni, ennek érdekében minden megtesz, szorgalmas az akadémián. Barátai a szobatársai és a csapattársai. Udvarol egy lánynak, de korábban is volt már barátnője. Szüleivel telefonon és e-mailen tatja a kapcsolatot, rendszeresen kommunikálnak. Mivel messze laknak a szülők ritkán járnak a mérkőzéseire, de minden eredményéről tudnak. Egy nagyobb testvére (nővér) és egy kisöccse van. A nagyszülei, különösen a nagypapa (régi labdarúgó) rendkívül aktívak, érdeklődőek iránta.

2. Tesztfelvétel

A Big Five Questionnaire - Children (BFQ-C ) tesztet 10 fős csoportban vettük fel, köztük BP. labdarúgóval. A tesztfelvétel ún. önkitöltő kérdőív volt, amely 65 kérdésből állt. Probléma, különös esemény nem történt a tesztfelvételkor.

3. Kiértékelés, pszichológiai státusz:

A teszt pontszámai, dimenziói

Személyiségprofil (BP. - 16. éves labdarúgó) Energia (E)

Mindig keresi az alkalmat, hogy új emberekkel ismerkedjen meg, akikkel pozitív viszonyt alakít ki. Próbál tetszeni és nagy örömére szolgál, amikor mind a játékokban, mind az iskolában versenghet a többiekkel. Különösen vonzzák a testi erőt kívánó gyakorlatok. Nagyon jó kommunikációs képességekkel rendelkezik, melyek lehetővé teszik számára gondolatai és igényei kifejezését. Ezen képessége nagyon nyitottá teszi másokkal szemben, akik gyakran követik az útmutatásait. Kortársai gyakran vezetőjükké választják, vitalitása és vállalkozó szelleme vonzza az embereket. Nagyon vidám, szellemes és élénk.

Barátságosság (B)

Társasági ember, érzelmes és nyitott mások felé. A szükséget szenvedőknek szívesen segít nehéz helyzetükben. Kapcsolatait általában maximális bizalommal és tisztelettel kezeli. Az emberekkel lojális, korrekt és őszinte. Nagylelkű: akkor is megosztja másokkal a dolgait, ha ezek különösen nagy értéket képviselnek számára. Kedvesen viselkedik azokkal az emberekkel is, akik nem különösebben szimpatikusak neki.

Lelkiismeretesség (L)

Képes koncentrálni, és figyelni azokra a dolgokra, amiket éppen csinál. Lelkiismeretesen és pontosan végzi feladatait, rendben tartja játékait. Betartja a szabályokat, akár iskolai, családi, vagy társaival szembeni kötelességekről van szó.

Érzelmi instabilitás (ÉI)

Nagyon nyugodt, általában nem veszti el a türelmét, és nem reagálja túl a dolgokat. Nehezen válik aggodalmaskodóvá még a komoly problémákkal szemben is. Amikor elvállal egy feladatot, nyugodtan végzi el még nehéz szituációban is. A feszült helyzetekre képes nyugodtan reagálni, anélkül, hogy méregbe gurulna, vagy ideges lenne. Nehezen keveredik veszekedésbe társaival. Türelmes akkor is, ha a kívánságai nem teljesülnek egyből, vagy ha nagyon szeretne mást csinálni. A szidást elfogadja, nem válaszol gorombán. Stabil kedélyállapotú, nem szorong és nem depressziós.

Nyitottság (NY)

Kitűnő intuitív és következtetési képességekkel rendelkezik. Különösen jól megragadja az újdonságokat és ötleteket, melyeket a saját ízlése szerint átformálva felhasznál az iskolában, vagy más helyzetekben. Általában figyel a környezete üzeneteire. Nagyon szereti az irodalmat. Éber, intelligens, kíváncsi az újdonságokra. Nagy valószínűséggel vonzzák azok a TV műsorok, amelyek a tudományról szólnak. Nagy érdeklődéssel nézi a az ismeretterjesztő filmeket, amelyekből megismerheti más népek szokásait. Többnyire érdeklődve hallgatja a tanár magyarázatát, és amikor feleltetik, konstruktív módon fel tudja használni a tanultakat. Élénk a fantáziája, kreatív és gyakran alternatív vagy eredeti módon oldja meg problémáit.
(Baranya István - pszichológus, UEFA 'Pro')