Profi edző >

Külső vagy belső kontrollos edző vagyok ? - Baranya István sportpszichológus (UEFA 'Pro')

Az egyiknek sikerül, a másiknak nem. Miért sikeres az egyik edző és miért nem a másik ? Egyáltalán mitől sikeres valaki ? Milyen tulajdonságokkal, kvalitásokkal , személyiségvonásokkal rendelkezik egy edző?
A személyiség tanulás útján fejlődik. Minden emberrel vele születik az aktivációs szintje, mely meghatározza a személyiségtípusát és melynek birtokában elindul a személyiségfejlődés útján

A személyiségfejlődés főbb mechanizmusai:

 • A szociális magatartásformák kialakulása (utánzás által; empátia és identifikóció
 • Az én kidolgozása
 • Az önkontroll kialakulása

A drivok (késztetések) velünk születettek, a kompetencia késztetés a legfontosabb. A gyermeknél a környezetből érkező visszajelzések függvényében alakul. Kompetenciájának gyakorlása közben + (pozitív) megengedő megerősítések (Ranschburg nyomán: "teheted") vagy - (negatív) büntető , vagy túlféltő (Ran "nem teheted") visszajelzések érkeznek környezetéből. Pozitív megerősítések önbizalmának növekedését, önállóságának, felelősségvállalásának kialakulását
Pozitív énképe: tartós, a belső kontrollra irányultsághoz vezet. (ERŐS EMBER)
Negatív: önbizalma gyenge, környezetétől való függése, a felelősséget hárítani, a külső kontrollra. (ÉNGYENGE EMBER)

Létezik egy személyiségelmélet, amely a személyiséget külső vagy belső kontrollosként határozza meg.  Ez az edzőknél is így van.
A külső és belső kontroll elnevezés arra a meggyőződésünkre utal, hogy egy cselekedet megerősítését, bekövetkeztét önmagunknak vagy a környezetnek tulajdonítjuk.
Mint a legtöbb edzői meggyőződés és gondolkodási mód kialakulásában, itt is döntő szerepet játszik a gyermekkori kötődés, szocializáció, az edzői pályafutás állomásai, tapasztalat,  felkészültség, eredményesség és természetesen a szerencse.
Nagyon ritka, hogy valaki tisztán külső vagy tisztán belső kontrollos személyiség lenne. Sokkal gyakoribb, hogy az élet egyik területén inkább a külső, míg a más területén inkább a belső kontrollos személyiség jellemzőit mutatjuk. (Lehet, hogy valaki a munkájában sikeres, és mer cselekedni, míg a magánéletében a párkapcsolatában függ a társától.)
Mi jellemző a külső kontrollos edzőt ?

Általánosságban elmondható, hogy a "külső kontrollos" személyek a velük történt események általuk kontrollálhatatlan, külső tényezőktől függenek (pl. tulajdonos, vezetők, sors, véletlen). A "külső kontrollos" személy úgy érzi, nem tudja befolyásolni környezetét, saját viselkedését, tehetetlen, ezért gyakran szorong, nem hatékony (nem kompetens). A külső kontrollos személyiség. a debilizáló szorongás , magatartás kudarcorientált (kudarc kerülő vagy kereső).

 • A vele történteket (különösen a sikertelenséget, eredménytelenséget) a külső körülményeknek tulajdonítja, mint véletlen, sors, vagy szerencse.
 • Nincs tudatában választási lehetőségének, nem törekvő, nem kitartó.
 • Vele egyszerűen csak úgy megtörténnek a dolgok, (pl. megvan győződve, hogy ok nélkül rúgták ki) ilyenkor gyakran teszi fel a kérdést: "miért pont én?", és úgy tekint magára, mint áldozatra, a sors játékszerére.
 • Hibáit nem vállalja, számos elhárító mechanizmus
 • Mindenben problémát lát és talál, arra figyel, ami nincs, ami hiányzik.
 • Gondolataival sokat időzik a múltban, sérelmein rágódik, hiszen számára az élet csupa fájdalom és szenvedési.
 • Hangulata gyakran rossz, szorongásra hajlamos.
 • Egyedül elveszettnek érzi magát, ezért foggal-körömmel kapaszkodik a másikba.
 • Társaival szemben kritikus, ítélkezésre és ellenségeskedésre hajlamos.
 • Munkában túlélésre törekszik, gyakran túl könnyű vagy túl nehéz feladatot vállal.

A legsúlyosabb velejárója azonban a külső kontrollos edzői attitűdnek az a szorongás, amely - facilitáló párjával ellentétben - megbénítja és legátolja őt abban is, hogy azt megtegye, amit egyébként nagyon jól tud(na). Kiöli belőle, a kreativitást, a szabadságot, az önmegvalósítást és az edzői eredetiséget.

 

 

Milyen a belső kontrollos edzőt ?
Általánosságban elmondható, hogy a "belső kontrollos" személyek úgy tekintik a velük történt eseményeket, mint amelyek saját ellenőrzésük, befolyásolásuk alatt állnak. A "belső kontrollos" személy biztos abban, hogy ha akarja, meg tudja változtatni környezetét, saját viselkedését, ezért függetlenebb, hatékonyabb (kompetensebb). A belső kontrollos személyiség (edző): a facilitáló szorongás, mely a teljesítményét  növeli és a sikerorientáltság.

 • Érzékeny és fogékony a körülötte lévő világ eseményeire, de nem azok szabják meg tetteit. (pl. sajtó, média)
 • Saját maga, edzői karrierje, illetve környezete életének irányításában aktívan részt vesz.
 • Törekvő, kitartó, nem befolyásolható, de rugalmasan kezeli a dolgokat.
 • Tudja, hogy mindig van választási lehetősége.
 • A nehézségekben kihívást, lehetőségeket lát, ha akadályba ütközik, azt kérdi: "hogyan tovább?".
 • Szereti az életet, jelenben él, arra figyel, ami van. (profi edző) Öröm, lelkesedés, bizalom jellemzi.
 • Érzékeny másokra, de nem függ tőlük, mert egyedül is egésznek érzi magát.
 • Embertársaival, edzőtársaival, kollégáival, a vezetőkkel  szemben elfogadó, nem elítélő.
 • Munkájában sikeresen halad előre, feladat-orientált, erejéhez mérten választ és vállal

A belső kontrollos edző ugyanis feladat-helyzetben a korábbi sikerekre emlékezhet vissza, valamint - pozitív énképe alapján - az tudatosul benne, hogy tökéletesen bízhat önmagában; hogy kitartó; hogy tárgyilagosan mérte fel a helyzetet; hogy képes hatékonyan fellépni; és hogy nem túl könnyű, de nem is megoldhatatlan a feladat - éppen neki való.
           
Ennek átélése következtében egyfajta feldobottság, kellemes, könnyű izgalom (az éppen a jó teljesítményhez szükséges és elégséges "lámpaláz") és a flow-állapot járja át: egy olyan áramlás, lebegés, amelyben úgy érzi, hogy nemcsak a cselekvő ő, hanem maga a cselekvés is, sőt: a cselekvés tárgya is.