Amatőr edző >

Az amatőr labdarúgóedző pszichológiája (II.)  Az utánpótlás  edző   - Baranya István sportpszichológus, UEFA 'Pro'

Magyarországon az igazolt labdarúgók 93 %-át az amatőrök alkotják. A 18 év alatti játékosok száma meghaladja a 80 ezer főt. Az utánpótlás korúak között, azonban különbséget kell tenni az ún. élvonalbeli (akadémiák, NB I-es csapatok, kiemelt up. nevelő egyesületek) és az amatőr szinten foglalkoztatott játékosok között. A feltételrendszerek, a képzés, a versenyrendszer, a foglalkoztatás  is ehhez mérten mást kíván.  Az edzőknek is más-más  a feladatuk ezen a téren. Nem mindegy, hogy  heti 1-3 alkalommal vezetnek edzéseket az "amatőr" utánpótláskorúaknak, vagy napi rendszerességgel - akár bentlakásos rendszerben - készítik fel a az élvonalbeli, professzionális  futballra tanítványaikat.

Milyen edzők dolgoznak itt ?
A tapasztalat, a gyakorlatból, az életből vett edzői típusokat soroljuk itt fel:.

A nevelő edző
Ki ne ismerne olyan legendás edzőket, akik generációkat neveltek ki. Számos tehetséget ők fedeztek fel, indítottak el karrierjük felé. Ilyen mester volt például a BVSC-s Farkas Józsi bácsi, aki többek között Törőcsik András, Fekete László és Petry Zsolt nevelőedzője volt. Nála többről volt szó, mint  edzősködésről, hiszen rendkívül nagy szervezőkészséggel, kapcsolatteremtő képességgel, szakmai rálátással, empátiával, és főképp emberi szeretettel  rendelkezett. Farkas Józsefnek kisugárzása, különleges  aurája volt.
Az egyik legjobb edző volt, akivel valaha is találkoztam - mondta  Törőcsik András, az Újpesti Dózsa volt negyvenötszörös válogatott csatára. - Mi, gyerekek úgy szerettük, mintha második édesapánk lenne, nagyon sokat köszönhetünk neki. Utoljára tavaly futottunk össze és természetesen nagyon örültünk egymásnak.

Petry Zsolt, aki harmincnyolc alkalommal védte a nemzeti csapat kapuját nagyon tisztelte őt, olyan hálás volt neki, hogy amikor megkötötte első külföldi szerződését Genkben, mezét hazaküldte volt edzőjének.

A gondoskodó edző
Szakmai, képzési szinten kevésbé érdekelt, annál nagyobb lelkesedéssel képes összefogni egy gyermek, vagy serdülő közösséget. Szereti csapatát, játékosait, sokat anyáskodik körülöttük. Az eredmények másodlagosak számára, inkább a közösségi érzést, együvé tartozást tartja fontosnak. Minden gyerekkel egyformán foglalkozik, az ügyes és ügyetlen is egyenrangú csapattag. Jóban van a szülőkkel, sok edzésen kívüli programot szervez (kirándulás, színház), nyomon követi játékosai jövőjét. Ez a típusú edző szociálisan érzékeny, rendkívül sokat tud segíteni a hátrányos helyzetű gyermeknek.

Akik kényszerből vannak itt
Gyakori jelenség, hogy a felnőtteknél bukott edzőt az utánpótláshoz irányítják. A felnőtteknél már nem kell, de kifizetni sem akarják, tehát ezt a megoldást választja a vezetés. Mindenki tudja és ismeri az okát, de kényszerből elfogadják. Sajnos az utánpótlás csapattal nem törődik senki. Egy ilyen frusztrált, motiválatlan edző rendkívül sokat árthat csapata fejlődésének. Fizikailag ott van, azonban lelke mélyén távol.

Akinek ez egy pillanatnyi állomás
Ki ne találkozott volna olyan edzővel, aki fennen hirdeti, hogy számára az utánpótlás csapat csak egy pillanatnyi állomás. Alig várja a felnőtt csapat edzőjének bukását, hogy aztán helyére pályázzon. Addig is aktív szemlélője kiszemeltjének. Kritizálja, bírálja, fúrja. Nagyobb energiát fektet ebbe a tevékenységbe, mint saját utánpótlás csapatába.

Kiöregedett játékosból edző
Számos olyan labdarúgó van, aki pályafutása befejeztével a sportág mellett marad. Az edzősködés nagy vonzerő, többségük valamelyik utánpótlás korosztállyal kezdi pályafutását. Egyik napról a másikra változik a felelősége. A sokszor "simogatott", kiszolgált  játékosból kiszolgáló lesz. Most már ő van a csapatáért, feladata a képzés, felkészítés, közösségformálás. Képzettség, rátermettség, motiváltság és alázat nélkül ez nem megy. A gyermeklélek különös világ, nem mérhető a felnőttekével, a bánásmód, a törődés is mást kíván. Ebbe a körbe tartozik a szülő, nem is beszélve az iskoláról és a külső környezeti hatásokról. Ahhoz, hogy megszeressék, elfogadják a tanítványai és azok szülei magas szinten kell teljesíteni, példaképpé kell válni.   Vannak, akik  azt hiszik, hogy elég a saját pályafutásukkal példálózni és minden megy magától. Tévednek !  Egy dolog játékosnak lenni és egy dolog edzővé válni.

Játékos múlt nélküli kezdő edző
Mi késztetei az egyént arra, hogy gyermek futballistákkal foglalkozzon, amikor soha nem volt labdarúgó ? Gyermekszeretet, bizonyítási vágy, tettrekészség,  ambíció, vezetői, irányítói hajlam ? Nem tudhatjuk. Lehet, hogy pillanatnyi ötlet, esetleg kényszerhelyzet miatt lehetett edző, de az önkéntesség is számításba jöhet. Bármi is az ok, a megbízója (elnök, szakosztályvezető, tulajdonos, polgármester)  felelősége  nagy, mert sportági tapasztalat nélküli  edzőre bíz  egy fejlődő, befolyásolható közösséget.

Az elhivatott edző
Tiszta gondolatok, egészséges előbbre lépési vágy, megfelelő szakmai, pedagógiai  és pszichés felkészültség jellemzi. Megalapozott szakmai felkészültsége mellett állandóan képzi önmagát, kutat, olvas, informálódik , ismeri a hazai és nemzetközi szakirodalmat. Van saját elképzelése, kevésbé utánoz. Amatőr szinten is profi gondolkodású szakember, elfogadva amatőr státuszát. Amennyiben később a profi utánpótlás, vagy felnőtt irányba mozdul, az amatőr edzői évei  rendkívüli szakmai tapasztalatokkal  ruházzák fel.

 

Testnevelő és edző
Gyakori jelenség, különösen vidéke, falvakban, kisebb településeken, de bármely iskolában, sportiskolában is az, amikor a helyi testnevelő edzői munkát is vállal.  Kiegészítő pénzkereset, kényszer, szakmai ambíció jellemző motiválói a kettősségnek. Számos szakmai, pedagógiai és tudásbelei előnye van a párosításnak, de nem szabad összekeverni az egyiket a másikkal. A testnevelő tanár az iskolában a tanórákon a tanulók testi képességeinek fejlesztéséért, fittségéért, egészségéért, testi fejlődéséért felel, míg az edző az iskolán kívüli  sportági képzésért.  

Szülő és edző
Régen  ismert volt az, hogy egy-egy szülő  összefogja a grundok, lakótelepek fiataljait, csapatot formál, közösséget épít és a legkiválóbbakat, tehetségeseket a klubokba irányítja. Ma kihalt ez a tevékenység, elvétve találni ilyen önkénteseket. Van azonban olyan, amikor a szülő edzői képesítést szerez és a saját gyermekének lesz az edzője. A feladata kettős: edző - szülő.  Mikor melyik, vetődik fel a kérdés. Edzőként nem lehet szülőként viselkedni, mert ez egészségtelen helyzeteket szül. 

Az alkalmatlan
Ez a tehetségtelen "szakember" jelenti a legnagyobb veszélyt a gyerekekre. Talán valamikor, valamilyen szinten futballozott és edzői papírja is van. Ha van is elképzelése a gyermekfutballról az nem az életkori sajátosságoknak, a nemzetközi trendnek megfelelő, hanem valamelyik felnőtt sztárcsapat egyes elemeit utánzó. Vagy puhány, vagy hőbörgő stílusú személyiség. Gyakorta bírálja a nálánál képzettebb, eredményesebb kollégáit, magát előszeretettel élteti.